Nasze indywidualne podejście do potrzeb klienta wykracza daleko poza standardowe usługi związane z hostingiem. Jeśli zajdzie taka potrzeba, uruchomimy klaster serwerów, system równoważący obciążenie (loadbalancer), czy skomplikowaną konfigurację middleware. Zainstalujemy nietypowe oprogramowanie na serwerze, jak też zaopiekujemy się dużą hurtownią danych.

Wszystkim klientom udostępniamy nasze Centrum Przetwarzania Danych. Zapewnia ono najwyższy poziom bezpieczeństwa danych firmy, prosty i bezpieczny sposób ich archiwizacji w Centralnym Systemie Backupu, najlepszą fizyczną ochronę w razie zdarzeń losowych oraz możliwość ograniczenia dostępu dla osób niepowołanych.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie utrzymania systemów IT, umożliwia nam obsługę projektów o dowolnej skali i złożoności oraz dostarczanie kompletnych rozwiązań – dostosowanych do indywidualnych wymagań.